Eenheid in verscheidenheid

Eenheid in verscheidenheid,  Bart Derison,  Beeld in keramiek en cortenstaal,  Waltwilder.

Geografisch gezien bestaat Waltwilder uit verschillende kleine stukjes, een soort lappendeken dat in twee wordt gedeeld door de Maastrichterstraat. Elke inwoner is echter deel van de hechte gemeenschap. Dit ondanks alle verschillen en persoonlijkheden. Elk individu bepaalt mee het globale karakter van het dorp. De stukjes vormen samen een geheel, verbonden door de aders, de wegen van het dorp. Dit kleine, unieke stukje wereld vormt als het ware een eenheid in verscheidenheid.


Ook Waltwilder is een dorp met een rijke geschiedenis. Archeologische vondsten van o.a. drie tumuli wijzen op Gallo-Romeinse nederzettingen en de huidige dorpskern ontstond in de Frankische tijd. Het is interessant om te zien hoe de etymologische betekenis van Waltwilder (walt: ligging bij een bos, woud) een rol bleef spelen in het lokale verenigingsleven. Zo verwijzen zowel de naam van de parochiezaal ‘Zaal des Wouds’ als de naam van de vroegere fanfare ‘Echo Des Wouds’ naar de herkomst van de naam Waltwilder.

Locatie: Langstraat 5 (voor de school)