De Landschapsruiter

In de dienstgebouwen De Remise van het kasteel Edelhof zijn nu een horecazaak en het bezoekerscentrum De Landschapsruiter gevestigd.  Je wordt er op  een attractieve wijze voorbereid op een wandeling door het dorp en het vlakbij  gelegen natuurgebied het Munsterbos.  De aanwezigheid van een vroegmiddeleeuwse  abdij laat dit dorp immers wortelen in een zeer rijk(elijk) verleden.

Eén van de publiekstrekkers van De Landschapsruiter is het boomgraf, dat ontdekt werd in de omgeving van de kerk van Munsterbilzen. In 2006, bij de werkzaamheden aan de N730, werden er een tiental zeldzame boomgraven gevonden: twee uitgeholde, opeengestapelde boomstronken waarin overledenen waren opgebaard. De boomgraven zijn uniek in Vlaanderen en met 95% zekerheid dateren ze uit de vroege middeleeuwen, tussen de 8ste en de 10de eeuw. Eén van de gevonden boomgraven werd geconserveerd en kreeg een laatste rustplaats in het bezoekerscentrum.

Aangevuld met het 19de- en 20ste-eeuwse verhaal van de plantenmannen wordt je bezoek aan het Munsterbos en omgeving nog interessanter. 

Gesloten van 19 tem 27 juli.