Neandertranen

Neandertranen,  Hans Lemmen,  Vuistbijlen uit kristal met verzilverde achterkant,  Hees.

In 1995 werden aan de oude loop van het beekje het Hezerwater, 2,5 km hiervandaan, sporen ontdekt van zes neanderthalerjachtkampen uit de periode 150.000 tot 50.000 jaar geleden. Aan de gevels vande kerktoren hangen nu 24 vuistbijlen van kristal. Vuistbijlen zijn druppelvormige stenen werktuigen die anderhalf miljoen jaar lang gemaakt werden door drie nu uitgestorven mensensoorten. De druppelvormige stenen hebben ook iets van gebeeldhouwde tranen. Het lijkt alsof de oermens daarmee de dramatische impact van homo sapiens op aarde al aankondigt. De kerktoren verbindt dat mooi met de christelijke mythologie van de lijdende mens na de verdrijving uit het aards paradijs.

Het eerste gebedshuis in Hees, niet meer dan een kleine kapel, werd opgericht in 1079. In de 14de eeuw werd er een mergeltoren aan toegevoegd en 1850 werd de kapelkerk gesloopt en werd er gestart met de bouw van een nieuwe kerk. Uit een inspectieverslag van 1890 bleek echter dat de nieuwe kerk al na enkele decennia sporen van verval vertoonde. Ondanks de werken die toen plaatsgrepen, bevond de kerk zich in 1965 in zo’n bedenkelijke staat dat besloten werd een hele nieuwe kerk op te richten aan de Heesstraat. Vele jaren lang had het superkatholieke Hees, met in de jaren vijftig maar liefst 27 priesters en 36 nonnen op een bevolking van minder dan 700 bewoners, zijn religieus patrimonium verder laten vervallen zodat de kerk in feite niet meer te redden viel. Het schip en koor werden afgebroken, enkel de mergelstenen toren en twee traveeën van de neogotische kerk bleven overeind. Op de plaats van de kerk staat nu de moderne fietskluis, een pilootproject van Toerisme Vlaanderen, met twee trekkershutten en een gezellig dorpscafé. De oude toren werd beschermd als monument en geïntegreerd in dit project.

Locatie: Oude kerktoren, Torenstraat 7