Soundwave

Soundwave,  Paul Koenen,  Bank gemaakt in terrazzo (geslepen beton van marmergranulaat),  Mopertingen.

De swingende lijn op de bank is de visuele geluidsgolf of soundwave van het alom bekende predicaat: “Maopertênge, bo de mètskes opte jonges sprênge”. Dit kunstwerk staat symbool voor de eigenheid van Mopertingen, zijn inwoners en vooral het plaatselijke dialect. De bank is een tastbare plek waar mensen mekaar kunnen ontmoeten en hun dialect kunnen spreken en koesteren. Meer dialect ontdekt u op de Facebookpagina ‘Maopertênge’.

De naam Mopertingen zou een samenvoeging zijn van de persoonsnaam ‘Modobert’ en het achtervoegsel ‘inga’ (woonplaats). Mopertingen was 750 jaar geleden als Brabants leen een enclave van het hertogdom Brabant in het graafschap Loon. Het statuut van geïsoleerde gemeenschap kan aan de basis hebben gelegen van het Mopertingens predicaat waarvan de betekenis bedekt is door de nevelen van de tijd. In zo’n gemeenschap waren het vaak de vrouwen die de bovenhand hadden. Een doordenkertje…

Locatie: Sint-Catharinastraat 9 (ingang parochiezaal)