Tranenvanger

Tranenvanger,   Marc Janssens,   Beeld in brons,  Rosmeer.

De ‘Tranenvanger’ zoekt aan de bron van de Borsebeek naar troost en genezing. De Kelten (6de en 5de eeuw v. C.) wijdden de bron aan de (graan)godin Rosmerta, behoedster van de vruchtbaarheid. Gedurende de Romeinse overheersing (4de t.e.m. 1ste eeuw v. C.) werd de bron aan Mercurius, de god van de graanhandel, gewijd. Later, bij de kerstening, werd de bron gewijd aan St. Bertilia van Maroeuil (6de eeuw). Zij werd aanroepen tegen vrouwenkwalen en kinderziekten en bracht in de 19de en 20ste eeuw grote pelgrimstochten op gang. Iedere eerste zondag van mei kwamen mensen van heinde en ver naar Rosmeer om bij Bertilia gunsten af te smeken door lapjes stof van de zieke in het water te gooien. Zonk het lapje dan was het gebed niet verhoord, bleef het drijven dan genas de zieke. Deze eeuwenlange traditie werd vereeuwigd in het beeld van de ‘Tranenvanger’ als moderne pelgrim. Ook hij zoekt heil in de kracht van water: bij het zuivere water van de bron maar ook door zijn eigen tranen op te vangen en te zuiveren, beseffend dat de kracht in ieder van ons zit.

Rosmeer is ongetwijfeld de oudste Bilzerse deelgemeente. In de buurt van de scheiding tussen Schelde- en Maasbekken werden immers ontzettend waardevolle archeologische vondsten gedaan, die het bewijs zijn van een belangrijke bandkeramische nederzetting uit 5.300 – 4.700 v. C. De archeologische wandeling (7 km) die vertrekt vanop het dorpsplein in Rosmeer leidt u langs de mooiste en belangrijkste historische locaties.

Locatie: Bron Rosmeerstraat 24, (tegenover café Bij Guske)