Bossen en natuurgebieden

Bossen van Schoonbeek
De bossen van Schoonbeek liggen in de overgangszone tussen Kempen en Haspengouw. Deze gemengde invloed wordt weerspiegeld in de begroeiing en de afwisseling van lemige, zandige en moerassige stukken grond.

Munsterbos 
Tijdens de tocht door het Munsterbos wandel je op de grens tussen Kempen en Haspengouw. Je ontdekt er stukjes heidelandschap die in Haspengouw nergens anders meer voorkomen. Een zestal beken doorsnijdt het natuurgebied van 400 hectare. Blikvanger is het eeuwenoude vijvergebied en de moderne uitkijktoren om de zeldzame water- en moerasvogels te observeren.

De Hoefaert
In De Hoefaert is het naaldhout nog steeds in de meerderheid. De naam Hoefaert verwijst naar de hoefstallen waar de ridders hun paarden lieten beslaan. Voor de wandelaars staan er op regelmatige afstanden oriëntatieborden en rustbanken. In De Hoefaert tref je ook het stiltegebied Zwarteput aan. Het gebied dankt zijn naam aan een oude bronnengebied.

Wilderpark
Het Wilderpark is een beschermd gebied met een waardevolle dal- en hellingsvegetatie. Het bestaat uit graslanden en vochtige hooilanden, een uitgebreid assortiment loofbomen en kruidvegetaties. Het is toegankelijk via wandelpaden met rustbanken.